Solucions al problema dels habitatges

Gremi de la Construcció del Vallès, Cecot i Cambra de la Propietat fan propostes per millorar l’actual situació del mercat immobiliari

A la demarcació de la Cambra són moltes les edificacions en construcció paralitzades de fa anys.

Aquesta situació provoca problemes ara i en pot provocar molts més a la llarga i greus perjjudicis per als possibles adquirents d’habitatges en elles. També provoquen problemes de seguretat  i en molts casos són accessibles (hi poden accedir persones no autoritzades, infants, etc. amb la consegüent perillositat).

Les entitats demanen a l’administració que exigeixi el compliment i l’adaptació de la normativa vigent o bé el seu enderroc, als projectes de construcció aturats durant la crisi que es vulguin reactivar.

Així, el Gremi de la Construcció del Vallès, la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca mostren la seva preocupació sobre la situació actual del mercat immobiliari i n’han destacat la paralització en la construcció de nous habitatges sobretot aquells que conformen el parc d’habitatges des de fa anys i que s’han quedat a mitja construcció.

En aquest sentit, les entitats han fet públiques un seguit de consideracions sobre la problemàtica:

1.- Cal detectar i identificar els habitatges que actualment tenen llicència d’obres i estan en construcció. En aquest sentit, s’ha de comprovar les edificacions respecte de les quals es va atorgar al seu moment la corresponent llicència d’obres, i que avui en dia no disposin de llicència de primera ocupació. Feta la comprovació, el resultat serà el número d’obres que estan pendent d’acabar i la seva localització.

2.- Cal detectar de tots els habitatges que estan en obra, pendent de llicència de primera ocupació, segons l’apartat anterior, aquells quina llicència d’obres fos anterior al 28 de març de 2006 (aquesta és la data d’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Real Decret del Ministerio de la Vivienda 314/2006, de 17 de març).

–      Els que estan amb el nou codi tècnic, comprovar quina llicència hi ha; si està vigent, caducada o renovada.

–      Els que estan amb l’antic codi tècnic, si van renovar la llicència i comprovar si compleixen el codi tècnic vigent i quin problema podrien tenir per obtenir la llicència de primera ocupació (perjudici molt important si no compleixen el codi tècnic per als ciutadans que comprin aquests habitatges).

3.- Tots els habitatges semi-construïts: reclamar a les entitats o propietaris d’aquest edificis que haurien d’adequar els projectes amb la normativa actual (tècnica, amb les necessitats de demanda del sector).

4.- Reclamacions per possibles sancions o actuacions per part de l’administració: les llicències d’obres concedides per part de l’administració, han de complir la normativa vigent, ja que si algun dia es torna a reactivar l’obra, no complirien les exigències de la nova normativa.

No podran renovar la llicència sinó estan dins de la normativa vigent i, per tant, en tots aquests projectes, l’administració ha d’exigir que compleixin normativa i s’adaptin, si és possible, o es procedeixi al seu enderroc.