Retenció IRPF de lloguers i altres

          

 

A partir de l’1 de gener de 2016 i també al 2017:

En relació als lloguers de locals, naus, despatxos, etc. la retenció és del 19%.

Les retencions són pagaments a compte de l’impost sobre la renda, és a dir, quan arriba el moment de fer la declaració de la renda, tenim dret a descomptar-nos els impostos que hem anat pagant prèviament, en forma de retencions o pagaments fraccionats. En funció dels rendiments obtinguts durant tot l’any i les nostres circumstàncies particulars, l’Agència Tributària ens retornarà part d’aquest import i si per contra no hem ingressat prou durant l’any, ens tocarà pagar.

Quan una empresa o un particular lloga un local subjecte a retenció, és responsable d’actuar com a “recaptador” i ingressar la retenció corresponent cada trimestre, que són pagaments que l’arrendador del local avança a Hisenda en concepte d’IRPF.