Preus de venda d’habitatges a Terrassa

 A la Cambra considerem que, atesa la disparitat de criteris amb que a voltes es tracta la qüestió dels preus dels habitatges de segona mà, és necessari deixar constància de quina és la realitat amb rigorositat*.

A aquest efecte, pot ser útil als propietaris tenir com a orientació les dades estadístiques de fonts fiables, malgrat que quan es tracte de tractar preus mitjos, sempre cal tenir que factors el de localització (situació de l’habitatge), la seva tipologia (qualitat edificatòria), antiguitat (en tractar-se de segona mà), conservació i altres factors (tractar-se d’habitatge unifamiliar o plurifamiliar), etc., influeixen en el preu final real.

Sense entrar en és consideracions, la taula del preu mitjà d’un habitatge se segona mà a Terrassa, ha tingut la següent evolució:

 

 I també és útil, als efectes anteriors, analitzar l’evolució que ha tingut, en el mateix període 1998-2014, el preu mitjà de venda en €/m2 dels habitatges de segona mà:

 

 

A la Cambra el podem assessorar expertament en tot el que té a veure amb la propietat immobiliària

i sempre ens pot consultar presencialment o si vol ara premi aquí

 

 

* Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya