Lloguers: Evolució a Terrassa, Comarca i Catalunya 2005-2021

El serveis d’estudis de la Cambra us ofereix aquest informe amb dades ja tancades a 30/9/2021, tenint present possibles incidències en els preus de lloguer, tant de la pandèmia, estat d’alarma i llei de contenció de lloguers (aquesta cada vegada tindrà més incidència a la baixa forçada legalment de lloguers).

A més de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, la comparem a la de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

Emprem les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 30/09/2021 (és en base a les últimes dades publicades el 3/12/2021 per la Secretaria d’Habitatge, amb molt de retard).

Així, a 30/09/2021 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha baixat un 4,98 % anual,  situant-se en 613,82 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 4,62%).
  • Barcelona, ha baixat un 4,81 % anual, situant-se en 932,31 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 3,21 %).
  • Sabadell, ha baixat un 4,03 % anual, situant-se en 680,53 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 3,53 %).
  • Sant Cugat, ha pujat un 19,33 %, situant-se en 1.222,32 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat 3,70 %).
  • Rubí, ha baixat un 7,12 % anual,  situant-se en 652,26 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat 1,39%).

 

Pel que fa al número de contractes, en la variació interanual, aquest puja en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi segons resulta del darrer quadre.

La comparativa del lloguer mitjà durant el tercer trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és:

 

Pel que fa al número de contractes, en la variació trimestral del tercer trimestre de 2021 en relació al de 2020, s’incrementa en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi (llevat  Rubí).  Terrassa és la segona ciutat on se’n formalitzen més:

 

I l’evolució gràfica per ciutats de 2005 a 2021, és la següent:

En conjunt:

A Terrassa:

A Rubí:

A Sant Cugat: