Lloguers: Evolució dels lloguers 2022

Aquest informe l’elaboren els serveis de la Cambra, per tal de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, que es comparen també amb la pròpia  de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

S’empren les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 31/03/2022 (és en base a les últimes dades publicades el 21/06/2022 per la Secretaria d’Habitatge, amb molt de retard).

Així, a 31/03/2022 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha pujat un 7,97 % anual,  situant-se en 621,58 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 1,38%).
  • Barcelona, ha pujat un 6,63 % anual, situant-se en 965,39 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 3,34 %).
  • Sabadell, ha baixat un 1,02 % anual, situant-se en 662,47 €/mes (es manté igual que el darrer trimestre).
  • Sant Cugat, ha pujat un 3,55 %, situant-se en 1.191,31 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat 3,44 %).
  • Rubí, ha pujat un 4,08 % anual,  situant-se en 669,51 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat 0,39%).

En la comparativa del lloguer mitjà durant el quart trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), el resultat segueix sent que Terrassa és la població amb el lloguer més baix (un -15’79% respecte de la mitja de Catalunya), segons el següent quadre:

Pel que fa al nombre de contractes, cal destacar que Terrassa és la segona ciutat de Catalunya on se’n formalitzen més, tot hi haver un descens del -10’38%.

I el número de contractes, en la variació interanual, aquest baixa en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi segons resulta del darrer quadre.

A Terrassa hi ha hagut una minoració (-10’38%), com també a la resta de ciutats com Barcelona, Rubí, Sant Cugat i Sabadell.

Tot i això, Terrassa, després de Barcelona, és la ciutat on se n’han formalitzat més.

Aquesta davallada en la contractació, a criteri del serveis de la Cambra, només pot ser meritada a l’efecte de l’aplicació de la llei de contenció de rendes, ara ja declarada inconstitucional, que com ja es preveia, ha produït el fenomen invers a l’efecte que pretenia el legislador català, obstaculitzant la contractació.

I l’evolució gràfica, de l’import dels lloguers,  per ciutats de 2005 a 2022, és la següent:

En conjunt:

A Terrassa:

A Rubí:

A Sant Cugat: