Lloguers: Evolució a Terrassa, Comarca i Catalunya 2005-2020

El serveis d’estudis de la Cambra considera d’interès oferir aquest informe amb dades ja tancades a 31/12/2020, tenint present possibles incidències en els preus de lloguer, tant de la pandèmia, estat d’alarma i llei de contenció de lloguers.

Com sempre, a més de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, en comparem l’evolució amb la que es produeix a les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

Emprem les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 30/6/2020 (és en base a les últimes dades publicades el 3/3/2021 per la Secretaria d’Habitatge, amb molt de retard).

Així, a 31/12/2020 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha baixat un 3,57 % anual,  situant-se en 604,03 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 6,49%).
  • Barcelona, ha baixat un 5,67 % anual, situant-se en 939,10 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 4,12 %).
  • Sabadell, ha baixat un 2,31 % anual, situant-se en 669,22 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 5,53 %).
  • Sant Cugat, ha pujat 0,87 %, situant-se en 1.182,41 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 1,82 %).
  • Rubí, ha baixat un 1,61 % anual,  situant-se en 689,02 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 1,89%).

La comparativa del lloguer mitjà durant el quart trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és:

Pel que fa al número de contractes, en la variació interanual, aquest cau en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi (llevat de Terrassa i Rubí) i  Terrassa és la segona ciutat on se’n formalitzen més:

Si en l’estudi anterior consideràvem la possibilitat d’una rebaixa del preu dels lloguers d’habitatges, el moment actual ens indica que hi ha una inseguretat econòmica, sous baixos i manca de confiança en el futur, que fa que l’esperat canvi de tendència de lloguer a compra d’habitatge, no es confirmi.

No podem predir quins resultats es donaran a 6 mesos vista, però al moment actual d’emetre aquest informe, els lloguers d’habitatges baixen, segurament per la confluència de tots els factors esmentats, i entre ells la normativa legal de contenció de lloguers (però veurem a la llarga si els seus efectes segueixen la mateixa tendència).

Pel que fa al lloguer de locals comercials i oficines (no així en el sector de naus industrials), hi ha una incertesa total i una manca de demanda i un excés d’oferta, que es mantindran previsiblement en caiguda i que amb els efectes de les vendes de productes i serveis on line fan predir un futur obscur.

Podem dir que la desocupació de locals comercials serà molt important i valdria la pena que els Ajuntaments facilitin la conversió de locals en planta baixa en habitatges, complint, òbviament les normes relatives a habitabilitat.

L’evolució gràfica per ciutats de 2005 a 2020, és la següent:

En conjunt:

A Terrassa:

A Rubí:

A Sant Cugat:

Respecte de la llei de contenció de lloguers (Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret al’habitatge), que va entrar en vigor el 22 de setembre de 2020, la seva incidència en aquestes dades fa efecte, però entenem que la seva repercussió serà encara més decisiva en els mesos veniders, cas que encara sigui vigent ja que l’afecta un recurs d’inconstitucionalitat.