Les Cambres de la Propietat recorren la declaració de determinats municipis com a zones de mercat residencial tensionat

El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya va presentar el passat 15/04/2024 un recurs d’alçada davant del Departament de Territori de la Generalitat contra la Resolució TER 800/2024 publicada pel citat Departament per la qual es declaren 140 municipis de Catalunya com a zones de mercat residencial tensionat.

La resolució recorreguda deixava sense efecte una resolució anterior, la Resolució TER 2940/2023, que també declarava els mateixos municipis com a zones tensionades i contra la qual ja es va interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aquest recurs s’ha presentat juntament amb el Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya i l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya.

D’altra banda, el passat 19/04/2024 les mateixes entitats van presentar un recurs contenciós-administratiu davant de l’Audiència Nacional contra la Resolució del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de 14/03/2024, que aprova els arguments de la Generalitat per declarar els 140 municipis de Catalunya com a zones de mercat residencial tensionat.