La Cambra és adherida al Pacte per a l’Accessibilitat Universal

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca es va adherir al Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.

La Cambra dona suport a totes les accions que puguin portar-se a terme per a la millora en matèria d’accessibilitat, tenint present que l’objectiu del Pacte no és altre que promoure la implicació global de la ciutadania, a títol personal o a través d’associacions, empreses, entitats i/o col·lectius per tal de fer real el dret a l’accessibilitat universal.

La Cambra té de fa anys les seves instal·lacions adaptades i va proposar a l’Ajuntament l’any 2007 la modificació del planejament urbanístic per tal de poder facilitar la instal·lació d’ascensors usant espais públics, quan no hi hagués cap altra solució.

L’adhesió ho va ser des del 21/11/2013.