La Cambra demana congelació d’impostos municipals

La Cambra de la Propietat ha presentat una petició a l’Alcalde de Terrassa, per tal que aquest proposi al plenari de l’Ajuntament de Terrassa la congelació dels impostos  i taxes municipals per al proper exercici de 2022.

La Cambra considera que la congelació d’impostos i taxes municipals ho ha de ser tant per els que afecten a l’àmbit familiar com també els que ho són als àmbits econòmics (en els dos supòsits, el més important és el que afecta a l’IBI, però la congelació s’ha d’aplicar a tots els tributs).

La petició es fonamenta en el fet que la situació actual afecta tant a les famílies com a les activitats econòmiques i comercials i la congelació fiscal pot ajudar a totes a remuntar els efectes de la pandèmia.

Destaca la Cambra que hi ha impostos, com l’IBI, que s’han incrementat en un 38’87  % des del 2010 al 2021 i  en un 14’77 % en el darrers cinc anys.

La Cambra creu que la proposta pot ser benvinguda i acceptada per tots els grups municipals que formen part del Pla de l’Ajuntament.

L’equip de Govern municipal proposarà finalment que l’IBI, la taxa de residus i l’impost de vehicles no s’encariran al 2022.

Segons ha fet saber el Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Sr. Isaac Albert, es mantindran al cost de 2020, en termes generals, llevat alguna modificació en d’altres impostos, però que no suposaran cap encariment.

La Cambra valora positivament aquesta decisió.