Estalvi d’energia per als propietaris

La Cambra ha assolit un acord amb la companyia “ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD, S.L.”, per facilitar que els propietaris i usuaris tant d’habitatges com de locals puguin gaudir d’una factura de la llum més barata.

Truqui  al telèfon 900 373 681 i doni el Codi de Promoció número 192038 i li  faran gratuïtament, de franc, l’estudi de l’estalvi que poden assolir (a més li dona dret a un descompte de 30 € del primer rebut).

 

 

 

Promoció per a Comunitats

Promoció per a Comunitats: Regalem el tauler d’anuncis i la instal·lació

La llei estableix el requisit de publicar en el tauler d’anuncis  les convocatòries i les actes de les reunions i altres comunicacions de la Comunitat als propietaris.  També es pot fer en algun altre lloc visible i especialment habilitat per a aquesta funció, però la falta de tauler pot ser un problema per provar la publicació).

  • On penja les convocatòries la teva Comunitat?
  • On es publiquen les actes de les reunions?
  • On s’anuncien les comunicacions veïnals?

La falta de compliment formal d’aquest requisit pot comportar la falta de validesa o efectivitat formal dels acords comunitaris.

La Cambra de la propietat regala el tauler d’anuncis i la seva instal·lació, totalment de franc, a les Comunitats que li encarreguin la seva administració i també a les que ja en són administrades i que no disposant de tauler hi estiguin interessades.

Vine a la Cambra i demana pressupost sense compromís per gaudir d’aquesta Promoció per a Comunitats.

El nostre servei d’Administració de Comunitats és realment bó.  Prem aquí

Recorda que a més dels millors serveis a la Comunitat, tots els propietaris tindran dret a consulta jurídica gratuïta als advocats de la Cambra.

La Cambra és l’administrador de confiança.

Qui paga les reparacions en pisos llogats?

Llegir més

Índex de lloguers a Terrassa i Comarca

L’Índex de preus de lloguer de Catalunya, un indicador públic que permet a tothom consultar els preus dels lloguers en una determinada zona creat per la Generalitat de Catalunya.

L’Índex en si mateix pot ser  una eina útil i transparent.

Per trobar l’Index de referència del lloguer que li interessa premi la imatge

S’agraeix disposar d’informació a l’hora de determinar el preu del lloguer que es pot oferir per un habitatge en una determinada població i en una determinada zona.

Però, una vegada el ciutadà en faci la prova, constatarà que  s’han de fer algunes consideracions sobre aquesta eina:

Hi ha una seguit de variables -com l’antiguitat de l’edifici, l’estat de conservació, la planta on està ubicat i d’altres- que tot i que cal complimentar per obtenir la informació, no incideixen a la pràctica en el resultat.

Amb d’altres paraules, l’aplicació dona el mateix preu mitjà si posem que l’habitatge està en perfecte estat de conservació que si indiquem que té un estat de conservació deficient; o per exemple, el preu tampoc varia si informem que l’edifici és molt antic (més de  100 anys) o diem que té menys de 10 anys…

Vistes aquestes mancances,  l’Índex tan sols es pot considerar com una eina de referència, en tant que és evident que el preu d’un arrendament ha de ser completament diferent si un pis està en perfectes condicions que si està completament deteriorat; o si l’edifici és de recent construcció o és molt antic, entre d’altres circumstàncies que tradicionalment es tenen en compte a l’hora de fixar el preu d’un lloguer.

Sobre aquesta base seria injust que les administracions apliquessin incentius o sancions als propietaris arrendadors basant-se en un Índex incomplert, de tal manera que, paradoxalment, es premiï els propietaris que no han fet un adequat manteniment de l’habitatge que posen en lloguer, els quals haurien d’oferir la finca a un preu de lloguer inferior al preu mitjà de l’Índex, i, pel contrari que els arrendadors que rehabiliten els habitatges i els posen al mercat en perfectes condicions vegin com se’ls apliquen limitacions de preu o sancions o no poden accedir a bonificacions o reduccions fiscals en l’IBI o d’altres tributs, o no se’ls permet accedir a determinats incentius, perquè el preu de lloguer que demanen està, òbivament, per sobre de la mitjana que marca l’Índex.

A més, s’ha de tenir molt en compte que els preus  mitjans que ofereix l’Índex són de contractes celebrats  en els darrers tres any, és a dir,  en el pitjors moments de la crisi, després que el preu de lloguer baixés entre un 30 i un 50% respecte dels anys anteriors pre-crisi.

 És normal que en un context de certa recuperació econòmica- sempre siguin superiors al preu de referència que ens indica l’Índex.

La Cambra considera l’esforç d’establir un Índex que proporcioni informació i transparència però també fa esment de les imperfeccions d’aquesta eina i que es converteixi en l’element regulador d’un mercat en el qual s’ha d’incidir mitjançant totes les polítiques tendents a multiplicar l’oferta d’habitatges.

Comunitats de propietaris i Persones amb Discapacitat

La celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, serveix cada any (el 3 de desembre)  per a conscienciar i sensibilitzar més a la ciutadania.

La Cambra considera que és un bon motiu per insistir en les campanyes que es porten a terme per millorar l’accessibilitat i torna a recordar a les Comunitat de la necessitat i obligació que tenen d’adaptar el seu edifici per tal que aquest tingui les condiciones d’accessibilitat que exigeix la llei.

El 4/12/2016 va començar el termini d’un any per portar a termes les obres corresponents que exigeix la llei.

A partir del 4/12/2017, les Comunitats que no s’hagin adaptat podran incòrrer en sancions

El 4/12/2016 va començar el termini d’un any per portar a termes les obres corresponents que exigeix la llei.

La Cambra fa temps que hi treballa i d’aquí el Conveni signat entre el Banc de Sabadell i el Consell General de Cambres de la propietat urbana de Catalunya, per a facilitar crèdi a les Comunitats de propietaris en condicions de concessió i garantia molt simples i adequades.

També s’ha de tenir present que hi ha ajuts públics, amb condicionaments de concessió, que han de ser tinguts en compte a l’hora de fer “números”.

No oblidem que l’incompliment pot portar a sancions de fins a NORANTA MIL EUROS (90.000 €) a pagar per la Comunitat (amb possible responsabilitat també a les persones que ho impedeixin), ja que tant una llei estatal com una de catalana, imposen aquesta obligació. Així a partir del 4/12/2017  les administracions públiques poden exigir a totes les Comunitats de propietaris que facin efectiu el dret de les persones que en són afectades (cada vegada més quantitat de gent, tant perquè la ciutadania cada vegada envellim més, com per situacions de privació sobtada de mobilitat, sinó per accidents de trànsit, accidents vasculars o d’altri).

També cal tenir present que quan un veí (sigui propietari o només usuari -per exemple un llogater), justifica la necessitat per la seva discapacitat o hi ha persones més grans de 70 anys, la llei ja obligava a què les zones comunes dels edificis plurifamiliars portin a terme les obres necessàries per a garantir les condicions adequades a les seves necessitats d’accés a l’habitatge, de comunicació i d’interacció amb l’accés a l’edifici que siguin tècnicament possibles.  I serà la Comunitat la que ha de dur a terme i pagar les actuacions i les obres d’adequació necessàries.

I la llei va més enllà, ja que obliga a executar les obres de manera diligent, en relació al greuge a les persones afectades, i en el termini d’un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar de la data de l’acord de la Comunitat o, si s’escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial que ho imposi (en el cas d’obres majors, el termini es pot ampliar si algun dels propietaris que forma part de la Comunitat justifica que el cost que se li imputa per a aquestes obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva unitat familiar i que aquests ingressos són inferiors a 2’5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya).

 

On pagar impostos catalans

Des de l’1 de setembre de 2017, els impostos que s’han de pagar a la Generalitat de Catalunya, dels que tingui la gestió, s’han de pagar  a les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Queden sense efectes les atribucions que fins ara tenien les Oficines Liquidadores  (depenents del Registre de la Propietat), tant per als expedients de pagament que es meritin a partir del dia 1/9/2017, com també dels anteriors.

Bona part del personal de l’Oficina Liquidadora de Terrassa ha estat assumit per l’Oficina Territorial de l’ATC.

L’Oficina Territorial de Terrassa és la competent per a les poblacions de: Terrassa, Castellar del Callès, Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

La seva ubicació és al carrer Joan Artigues, núm. 3 de Terrassa (tocant al Passegi 22 de juliol a l’alçada pràcticament de la Ctra. de Matadepera).

Així ho estableix la Resolució VEH/1881/2017, per la que es determina l’àmbit territorial de referència de les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya.

A la Cambra de la Propietat de Terrassa i Comarca es poden seguir fent els tràmits que resulten del Conveni vigent amb la Hisenda Catalana que depen de la Generalitat de Catalunya. Premi aquí.

Per saber els tributs competència de la Generalitat avui en dia premi aquí.

Ajuts a la rehabilitació

Llegir més

El Suprem anul·la valoracions administratives

       

Llegir més

Desnonament per impagar la taxa d’escombreries

Per al Tribunal Suprem, l’impagament de la taxa de recollida d’escombraries és causa de desnonament en ser la taxa  una quantitat assimilada al lloguer.

Llegir més

Fes-te soci

                  

Llegir més

Mapa del lloguer a Catalunya

          

Preus de venda d’habitatges a Terrassa

Llegir més

Solucions al problema dels habitatges

Gremi de la Construcció del Vallès, Cecot i Cambra de la Propietat fan propostes per millorar l’actual situació del mercat immobiliari

A la demarcació de la Cambra són moltes les edificacions en construcció paralitzades de fa anys.

Aquesta situació provoca problemes ara i en pot provocar molts més a la llarga i greus perjjudicis per als possibles adquirents d’habitatges en elles. També provoquen problemes de seguretat  i en molts casos són accessibles (hi poden accedir persones no autoritzades, infants, etc. amb la consegüent perillositat).

Les entitats demanen a l’administració que exigeixi el compliment i l’adaptació de la normativa vigent o bé el seu enderroc, als projectes de construcció aturats durant la crisi que es vulguin reactivar.

Així, el Gremi de la Construcció del Vallès, la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca mostren la seva preocupació sobre la situació actual del mercat immobiliari i n’han destacat la paralització en la construcció de nous habitatges sobretot aquells que conformen el parc d’habitatges des de fa anys i que s’han quedat a mitja construcció.

En aquest sentit, les entitats han fet públiques un seguit de consideracions sobre la problemàtica:

1.- Cal detectar i identificar els habitatges que actualment tenen llicència d’obres i estan en construcció. En aquest sentit, s’ha de comprovar les edificacions respecte de les quals es va atorgar al seu moment la corresponent llicència d’obres, i que avui en dia no disposin de llicència de primera ocupació. Feta la comprovació, el resultat serà el número d’obres que estan pendent d’acabar i la seva localització.

2.- Cal detectar de tots els habitatges que estan en obra, pendent de llicència de primera ocupació, segons l’apartat anterior, aquells quina llicència d’obres fos anterior al 28 de març de 2006 (aquesta és la data d’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Real Decret del Ministerio de la Vivienda 314/2006, de 17 de març).

–      Els que estan amb el nou codi tècnic, comprovar quina llicència hi ha; si està vigent, caducada o renovada.

–      Els que estan amb l’antic codi tècnic, si van renovar la llicència i comprovar si compleixen el codi tècnic vigent i quin problema podrien tenir per obtenir la llicència de primera ocupació (perjudici molt important si no compleixen el codi tècnic per als ciutadans que comprin aquests habitatges).

3.- Tots els habitatges semi-construïts: reclamar a les entitats o propietaris d’aquest edificis que haurien d’adequar els projectes amb la normativa actual (tècnica, amb les necessitats de demanda del sector).

4.- Reclamacions per possibles sancions o actuacions per part de l’administració: les llicències d’obres concedides per part de l’administració, han de complir la normativa vigent, ja que si algun dia es torna a reactivar l’obra, no complirien les exigències de la nova normativa.

No podran renovar la llicència sinó estan dins de la normativa vigent i, per tant, en tots aquests projectes, l’administració ha d’exigir que compleixin normativa i s’adaptin, si és possible, o es procedeixi al seu enderroc.

Compareixença de les Cambres al Parlament

Llegir més

Intercameral: L’Associació de Cambres

Llegir més

La Cambra és adherida al Pacte per a l’Accessibilitat Universal

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca es va adherir al Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.

La Cambra dona suport a totes les accions que puguin portar-se a terme per a la millora en matèria d’accessibilitat, tenint present que l’objectiu del Pacte no és altre que promoure la implicació global de la ciutadania, a títol personal o a través d’associacions, empreses, entitats i/o col·lectius per tal de fer real el dret a l’accessibilitat universal.

La Cambra té de fa anys les seves instal·lacions adaptades i va proposar a l’Ajuntament l’any 2007 la modificació del planejament urbanístic per tal de poder facilitar la instal·lació d’ascensors usant espais públics, quan no hi hagués cap altra solució.

L’adhesió ho va ser des del 21/11/2013.

Comunitats i Hisenda: Impresos

    

Llegir més

Lloguers antics: Quan acaben?

Llegir més