Bo lloguer jove: Ja es pot demanar

DEL 8 AL 17 DE JUNY DE 2022, JA ES POT DEMANAR


Ja és vigent el BO DE LLOGUER JOVE, per a l’ajut a llogater joves (BOE 19/1/2022-RDecret-llei 42/2022).

Tindrà efectes retroactius a 1/1/2022 (Disp.Addicional 1a de la norma).

El termini és del 8 al 17 de juny (però fins a exhaurir la partida pressupostària que s’estima que només podrà concedir-se a 10.000 persones.

Qui s’hi pot acollir?

 Es tracta d’un ajut per a persones de 18 a 35 anys (les de 35 són incloses).

El lloguer de l’habitatge  no pot superar els 600 €/mes o 950 €/mes si ho proposa el Generalitat i ho aprova el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i s’ha d’estar empadronat a l’habitatge (i no hi ha d’haver parentiu entre arrendador i llogater).

Els ingressos anuals del conjunt de persones que resideixin a l’habitatge de forma habitual i permanent no poden superar en 3 vegades l’IPREM (el que equival a 24.318,84 €). No obstant això, per a no perjudicar la mobilitat laboral, es tindran en compte dues situacions: que un perceptor es canviï de domicili de l’una a l’altra província o a una altra comunitat autònoma. En aquests casos, el tràmit per a continuar rebent el bo serà més senzill i les condicions es flexibilitzaran, podent arribar els ingressos fins a 4 vegades l’IPREM (32.425,12 euros anuals) per a famílies nombroses de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme, i pot arribar fins a 5 vegades l’IPREM (40.531,4 euros) , quan es tracta de famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

Per a supòsits de compatibilitat amb el BO, només es podrà rebre el 40% de l’import de la renda que aquesta ajuda no cobreixi. És a dir, si un jove paga 500 €/mes i rep 250 € de BO JOVE, amb aquesta segona línia de subvencions només podrà percebre el 40% dels 250 €/mes.

Per tant, quants diners es poden demanar?

Aquest BO també podrà beneficiar als qui lloguin només una habitació, a condició que la renda de la mateixa no excedeixi els 300 €/mes (ó 450 €/mes si s’acorda entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat de Catalunya, segons el preu de la zona).

L’ajuda que percebi el beneficiari serà la mateixa que es preveu per als qui arrenden un habitatge habitual: un topall de 250 euros mensuals o, si és menor, la renda mensual que s’hagi de satisfer.

La regulació, a més, inclou la possibilitat de compatibilitzar-ho amb altres subvencions, sempre que aquestes provinguin del pla estatal d’habitatge.

Es tracta d’ajudes de fins al 50% de l’import del lloguer, amb els límits de renda establerts (art. 30 RDL).

Una ajuda finalista durant 2 anys (art. 12 RDL)

Els requisits de la persona beneficiària és regulen a l’art. 27 del RDL.