El Suprem anul·la valoracions administratives

       

Llegir més

Desnonament per impagar la taxa d’escombreries

Per al Tribunal Suprem, l’impagament de la taxa de recollida d’escombraries és causa de desnonament en ser la taxa  una quantitat assimilada al lloguer.

Llegir més

Fes-te soci

                  

Llegir més

Mapa del lloguer a Catalunya

          

Preus de venda d’habitatges a Terrassa

Llegir més

Retenció IRPF de lloguers i altres

          

Llegir més

Solucions al problema dels habitatges

Gremi de la Construcció del Vallès, Cecot i Cambra de la Propietat fan propostes per millorar l’actual situació del mercat immobiliari

A la demarcació de la Cambra són moltes les edificacions en construcció paralitzades de fa anys.

Aquesta situació provoca problemes ara i en pot provocar molts més a la llarga i greus perjjudicis per als possibles adquirents d’habitatges en elles. També provoquen problemes de seguretat  i en molts casos són accessibles (hi poden accedir persones no autoritzades, infants, etc. amb la consegüent perillositat).

Les entitats demanen a l’administració que exigeixi el compliment i l’adaptació de la normativa vigent o bé el seu enderroc, als projectes de construcció aturats durant la crisi que es vulguin reactivar.

Així, el Gremi de la Construcció del Vallès, la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca mostren la seva preocupació sobre la situació actual del mercat immobiliari i n’han destacat la paralització en la construcció de nous habitatges sobretot aquells que conformen el parc d’habitatges des de fa anys i que s’han quedat a mitja construcció.

En aquest sentit, les entitats han fet públiques un seguit de consideracions sobre la problemàtica:

1.- Cal detectar i identificar els habitatges que actualment tenen llicència d’obres i estan en construcció. En aquest sentit, s’ha de comprovar les edificacions respecte de les quals es va atorgar al seu moment la corresponent llicència d’obres, i que avui en dia no disposin de llicència de primera ocupació. Feta la comprovació, el resultat serà el número d’obres que estan pendent d’acabar i la seva localització.

2.- Cal detectar de tots els habitatges que estan en obra, pendent de llicència de primera ocupació, segons l’apartat anterior, aquells quina llicència d’obres fos anterior al 28 de març de 2006 (aquesta és la data d’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Real Decret del Ministerio de la Vivienda 314/2006, de 17 de març).

–      Els que estan amb el nou codi tècnic, comprovar quina llicència hi ha; si està vigent, caducada o renovada.

–      Els que estan amb l’antic codi tècnic, si van renovar la llicència i comprovar si compleixen el codi tècnic vigent i quin problema podrien tenir per obtenir la llicència de primera ocupació (perjudici molt important si no compleixen el codi tècnic per als ciutadans que comprin aquests habitatges).

3.- Tots els habitatges semi-construïts: reclamar a les entitats o propietaris d’aquest edificis que haurien d’adequar els projectes amb la normativa actual (tècnica, amb les necessitats de demanda del sector).

4.- Reclamacions per possibles sancions o actuacions per part de l’administració: les llicències d’obres concedides per part de l’administració, han de complir la normativa vigent, ja que si algun dia es torna a reactivar l’obra, no complirien les exigències de la nova normativa.

No podran renovar la llicència sinó estan dins de la normativa vigent i, per tant, en tots aquests projectes, l’administració ha d’exigir que compleixin normativa i s’adaptin, si és possible, o es procedeixi al seu enderroc.

Assegura lloguers i llar

                     

Llegir més

Compareixença de les Cambres al Parlament

Llegir més

Avalloguer

Llegir més

Intercameral: L’Associació de Cambres

Llegir més

La Cambra és adherida al Pacte per a l’Accessibilitat Universal

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca es va adherir al Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.

La Cambra dona suport a totes les accions que puguin portar-se a terme per a la millora en matèria d’accessibilitat, tenint present que l’objectiu del Pacte no és altre que promoure la implicació global de la ciutadania, a títol personal o a través d’associacions, empreses, entitats i/o col·lectius per tal de fer real el dret a l’accessibilitat universal.

La Cambra té de fa anys les seves instal·lacions adaptades i va proposar a l’Ajuntament l’any 2007 la modificació del planejament urbanístic per tal de poder facilitar la instal·lació d’ascensors usant espais públics, quan no hi hagués cap altra solució.

L’adhesió ho va ser des del 21/11/2013.

Comunitats i Hisenda: Impresos

    

Llegir més

Lloguers antics: Quan acaben?

Llegir més

Dipòsit de fiances legals

La Cambra és en la seva demarcació i àmbit territorial, la entitat gestora a efectes de fiances, que té signat un conveni vigent de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl a l’empara de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.

Amb aquesta Llei, “es crea el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, amb caràcter administratiu, que depèn de l’Institut Català del Sòl, en el qual han d’ésser objecte d’inscripció les dades corresponents a contractes subscrits entre arrendador i arrendatari referents a immobles situats a Catalunya, les fiances dels quals han d’ésser objecte de dipòsit preceptiu, segons aquesta Llei”.

En la seva qualitat d’entitat gestora de l’INCASOL, la Cambra de la Propietat està expressament habilitada per acceptar i tramitar els dipòsits corresponents, facilitant tot tipus d’assessorament, informació i ajut que el dipositant pugui necessitar. El personal de la Cambra tramitarà els ingressos de fiances dins el marc d’una atenció personalitzada al propietari, cobrarà l’import de la fiança i imprimirà el model d’ingrés per tal que el dipositant el firmi, ja que és el seu justificant d’ingrés de la fiança i, per tant, se l’hi lliurarà amb el segell o ràfega que indiqui la data i l’import de l’ingrés.

L’arrendador que havia fet el dipòsit, o una altra persona autoritzada, ha de sol·licitar la cancel·lació de la fiança i la devolució de l’import dipositat dins dels vuit dies següents a la data d’extinció del contracte. La Cambra col·labora en la cancel·lació del dipòsit de la fiança en una doble vessant: admet els impresos de sol·licitud degudament emplenats i documentats, oferint a l’interessat una atenció personalitzada, i tramita la sol·licitud de devolució, que sempre es farà efectiva per transferència bancària des de l’INCASOL.

La Cambra té un àmbit territorial o  demarcació comarcal, abastant els municipis de Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, Matadepera, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, Rellinars, Sant Llorenç Savall i Gallifa.

A més, en mèrits de l’esmentat conveni de col·laboració vigent amb l’Institut Català del Sòl, la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca és competent en matèria d’enregistrament de contractes d’arrendament i dipòsit de fiances respecte dels termes municipals d’Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Colbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.

Administració de finques on line

La Cambra facilita als propietaris dels que administra el lloguer de les seves finques, l’accès on line al seu estat de comptes i documentació econòmica.

Per  a accedir ha de clicar sobre la imatge i després identificar-se amb el seu nom d’usuari i la contrassenya

La Cambra és l’administrador de confiança

Administració de finques

La Cambra posa la seva experiència i professionalitat al servei dels propietaris perquè puguin treure el millor rendiment del seu patrimoni immobiliari.

Si disposa d’un habitatge, pis, casa, local comercial, oficina o nau industrial per llogar i desconeix el funcionament del món immobiliari, no disposa de temps per buscar llogaters, per formalitzar adequadament el contracte o per realitzar totes les gestions que se’n deriven (aigua, gas, llum, inventari, etc.), el servei d’administració de finques de la Cambra ho farà per vostè i sense cap esforç en traurà la major rendibilitat.

Record sempre que a més la Cambra és l’administrador de confiança

La Cambra es fa càrrec de tot un seguit de gestions per facilitar-li el lloguer:

  • gestió de cobraments
  • requeriments de morosos
  • pagament i gestió de despeses
  • liquidació d’impostos: IVA i IBI
  • selecció de llogaters
  • formalització del contracte de lloguer
  • gestió de subministraments (aigua, llum i gas)
  • assegurances de lloguers
  • enregistrament de contractes de lloguer
  • dipòsits de fiances de lloguer