A partir d’aquest febrer Catalunya limitarà el preu del lloguer

El Govern ha comunicat que la limitació dels preus del lloguer a Catalunya entrarà en vigor al mes de febrer als 140 municipis que la Generalitat va declarar com a zones de mercat residencial tens.

Així ho han acordat la consellera de Territori, Ester Capella, i la Ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, en reunió mantinguda la setmana passada.

Entre aquests 140 municipis hi trobem Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès.

La declaració d’un municipi com a zona tensionada suposa que la renda en els nous contractes de lloguer d’habitatge es trobarà limitada de la següent manera:

  • En el cas dels petits tenidors (propietaris de menys de 5 habitatges, inclòs el seu habitatge habitual), la renda no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual del contracte, en el cas de petits tenidors.
  • En el cas dels grans tenidors (propietaris de 5 o més habitatges, inclòs el seu habitatge habitual) la  renda haurà de ser la més baixa d’entre la del darrer contracte i el preu que marqui l’índex de referència.

El Govern Espanyol s’ha compromès a aprovar i publicar aquest índex de referència, que no serà homogeni per a tot l’Estat, en les pròximes setmanes. El nou índex serà una combinació entre el que ja existia a Catalunya i un de nou en el qual hi treballa el Ministeri, basat en les diferents declaracions de la renda i depenent de les característiques de les diferents zones geogràfiques.

Com sempre, a la Cambra podran trobar i consultar tota la informació relativa a aquesta qüestió.