L’Ajuntament aprova la reclamació de la Cambra contra les Ordenances per la igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el 21 de desembre de 2016 el text definitiu de la Ordenances Fiscals, acceptant la reclamació formulada per la Cambra per tal que es donés un tracte d’igualtat als matrimonis i a les parelles de fet o unions estables de parella en les bonificacions fiscals -que poden ser del 95%- en l’aplicació de l’Impost municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) en les herències respectives.

Fent un repàs dels fets, cal recordar que la Cambra va presentar a l’Ajuntament de Terrassa les reclamacions contra les Ordenances Fiscals per a l’any 2017 que va aprovar el Ple municipal a la sessió de 28/10/2016.

Les reclamacions eren sobre aquestes qüestions bàsiques:

1.       La necessitat de reconèixer la improcedència i injustícia de fer pagar als ciutadans l’impost sobre la plusvàlua en transmissions (per vendes o herències), quan resulta que s’han produït pèrdues (minusvàlues entre el valor d’adquisició i de transmissió), en un impost que per a més luxe es titula “impost municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Interessa el compromís municipal de reconèixer la no subjecció a l’impost en els cassos de “pèrdues” de valor. En el ple municipal, el regidor que representava al govern municipal va manifestar que l’Ajuntament ho tenien en compte.

2.       La necessitat, per justícia tributària, de retornar als ciutadans que han pagat per imperatiu legal aquest impost en els darrers 4 anys tot i havent tingut “pèrdues”, amb interessos.

3.       Acabar amb un requisit recaptatori injustificat i injust, com és limitar les bonificacions en el pagament de l’impost, en relació a l’habitatge habitual del difunt/a,  en les herències (en línia amb els criteris assenyats del molts Ajuntament, que per exemplificar es relacionen). No es va modificar la postura municipal i es manté aquesta voluntat recaptatòria.

4.       Denunciar la discriminació fiscal de les parelles estables respecte de les matrimonials, per absolutament injustificada i socialment indigna, per impedir l’aplicació les bonificacions que es preveuen per al cònjuge sobrevivent i no al membre de la parella sobrevivent, pel cas de l’habitatge habitual en les herències. S’admet que la discriminació no és justificable i es canvia el criteri d’acord amb el reclamat per la Cambra.

5.       Revisar totes les Ordenances fiscals per impedir la discriminació de les parelles estables respecte de les matrimonials.

6.       Aplicació excessiva de restriccions  de les bonificacions fiscals en l’impost de la plusvàlua municipal.

7.       Alertar sobre la revisió cadastral demanada per l’Ajuntament que es farà l’any vinent -2017- , impedir que la revisió tingui un objectiu recaptatori i vigilar que no s’assignin valors cadastral que no s’ajustin a la legalitat (el valor cadastral no ha de superar el 50% del valor de mercat).  

 

Ajuntament (població)

Criteri recaptatori 3.1. d’exigir per bonificar que hagi de ser també el domicili habitual present o futur del hereu o legatari

Criteri discriminatori 3.2. contra les parelles estables

Barcelona

NO

NO

Terrassa

SI

SI

Mataró

NO

NO

Sabadell

SI

NO

Manresa

NO

NO

Matadepera

NO

NO

Sant Cugat del Vallès

NO

NO

Girona

NO

NO

Hospitalet del Llobregat

NO

NO

Reus

NO

NO

Castellar del Vallès

NO

NO

Granollers

SI

NO

Cornellà de Llobregat

NO

NO

Sant Boi de Llobregat

NO

NO

Santa Coloma de Gram.

NO

NO

Olesa de Montserrat

NO

NO

El Prat de Llobregat

NO

NO

 

      Pot veure’s el contingut total de les reclamacions a l’arxiu que adjuntem.