On pagar impostos catalans

Des de l’1 de setembre de 2017, els impostos que s’han de pagar a la Generalitat de Catalunya, dels que tingui la gestió, s’han de pagar  a les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Queden sense efectes les atribucions que fins ara tenien les Oficines Liquidadores  (depenents del Registre de la Propietat), tant per als expedients de pagament que es meritin a partir del dia 1/9/2017, com també dels anteriors.

Bona part del personal de l’Oficina Liquidadora de Terrassa ha estat assumit per l’Oficina Territorial de l’ATC.

L’Oficina Territorial de Terrassa és la competent per a les poblacions de: Terrassa, Castellar del Callès, Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

La seva ubicació és al carrer Joan Artigues, núm. 3 de Terrassa (tocant al Passegi 22 de juliol a l’alçada pràcticament de la Ctra. de Matadepera).

Així ho estableix la Resolució VEH/1881/2017, per la que es determina l’àmbit territorial de referència de les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya.

A la Cambra de la Propietat de Terrassa i Comarca es poden seguir fent els tràmits que resulten del Conveni vigent amb la Hisenda Catalana que depen de la Generalitat de Catalunya. Premi aquí.

Per saber els tributs competència de la Generalitat avui en dia premi aquí.