Els lloguers a Terrassa avui

La tendència del lloguer a Terrassa avui és d’un lleuger augment del preu dels lloguers i el manteniment d’una forma contractació.

Es pot veure en els gràfics que la tendència mitjana estadística és a la baixa, comparant des de 2005 fins a 31/12/2016 (últim any tancat avaluable en la seva integritat).

Quan la ciutadania torni a tenir confiança en el treball i amb un sou digne que li permeti algun estalvi, baixarà la contractació de lloguers (amb la qual cosa s’estabilitzarà la renda mensual) i s’incrementarà la venda per a destinació a habitatge habitual (cal també que els compradors puguin accedir a un finançament equilibrat.

 

En aquest sentit, el números també són tossuts i acrediten aquella tendència sostinguda en l’alça de la contractes de lloguer.

Com es pot veure, del 31/12/2015 a 31/12/2016, el preu dels lloguers a Terrassa va tenir un increment del 9% (453 €/mes a 31/12/2015 i de 495 €/mes a 31/12/2016), el lloguer mitjà a Terrassa al 2016 va ser de 481’33 €/mes de mitjana.

Aquest increment del 9%, NO és en absolut significatiu d’una bombolla del lloguer a Terrassa, sinó que són diversos els factors que intervenen.

1.       Aquest preu mig encara no ha arribat ni a ser la mitjana de l’any 2005, que era de 499’43 €/mes, és a dir, que encara és un 1% inferior al lloguer de fa 12 anys.

2.       La caiguda de les vendes, junt amb l’estancament mantingut en el temps de la crisi immobiliària, han provocat una desconfiança important entre els possibles compradors-usuaris, de cara a l’adquisició d’un habitatge.

3.       El manteniment d’uns sous baixos, impedeixen als possibles compradors-usuaris, adquirir un habitatge, davant la incertesa i precarització del mercat de treball, malgrat la situació econòmica general sigui millor que fa un any.

4.       La manca de retribució per part de la banca dels estalvis de les persones que en tenen, fa que s’hagi orientat bona part de la inversió cap a la compra d’habitatges (també naus industrials), la qual cosa ha fet pensar en el sector immobiliari que està canviant la situació, quan realment moltes vendes són destinades a “inversors” que volen obtenir alguna rendibilitat als seus estalvis.

Hem de tenir present que el lloguer mitjà a l’any 2008 va ser de 606’66 €/mes, és a dir, que era un 18 per cent superior al lloguer de 31/12/2016.

Per tant, no es pot dir que existeixi cap tipus de bombolla immobiliària, que sí existeix i per raons concretes a ciutats com Barcelona i Girona.

D’altra banda, la darrera modificació de la llei d’arrendaments urbans, que les Cambres de la propietat mai van demanar, ha minvat els drets dels llogaters, de forma socialment injustificada, per tal d’afavorir els grans grups “inversors” quan no especuladors i “fons voltor”. Considerem que seria assenyat i molt favorable per a un millor equilibri entre drets dels propietaris i dels llogaters, tornar a la legislació anterior a 2013.