Els lloguers avui

La  Cambra presenta les conclusions pràctiques de l’estudi que s’ha realitzat pel que fa al mercat del lloguer i de contractació d’habitatges, des de l’any 2005 fins a l’actualitat (tancat a 31/12/2017), en l’àmbit de Terrassa, Sant Cugat i Rubí.

A Terrassa el lloguer mig a 31/12/2017 per habitatge/mes va ser de 538’02 €, mentre que a l’any 2016 (tancat a 31/12/2016) era de 495’65 €/habitatge/mes.

Això suposa un increment dels lloguers del 9%.

Té interés que si comparem el lloguer de 2017 al de 2005 (que era de 411 €/habitatge/mes), l’increment és de només un 11% al llarg de 13 anys.

L’evolució és ben palesa en el següent gràfic:

En vermell nombre de contractes i en blau les mitjanes dels preus de lloguers

A Sant Cugat el lloguer mig a 31/12/2017 per habitatge/mes va ser de 1.104’19 €, mentre que a l’any 2016 (tancat a 31/12/2016) era de 1.050 €/habitatge/mes.

Això suposa un increment dels lloguers del 5%.

Té interés que si comparem el lloguer de 2017 al de 2005 (que era de 879’25 €/habitatge/mes), l’increment és del 26% al llarg de 13 anys.

L’evolució també  és ben palesa en el següent gràfic:

En vermell nombre de contractes i en blau les mitjanes dels preus de lloguers

A Rubí el lloguer mig a 31/12/2017 per habitatge/mes va ser de 608’50 €, mentre que a l’any 2016 (tancat a 31/12/2016) era de 554’40 €/habitatge/mes.

Això suposa un increment dels lloguers del 10 %.

Té interés que si comparem el lloguer de 2017 al de 2005 (que era de 493’40 €/habitatge/mes), l’increment és del 23% al llarg de 13 anys.

L’evolució és també ben palesa en el següent gràfic:

En vermell nombre de contractes i en blau les mitjanes dels preus de lloguers