Conferència 17/1/2018

La Cambra de la Propietat i l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb motiu del Dia Europeu de la Mediació han organtizat la Conferència-Col·loqui  per al dia 17 de gener de 2018, a dos quarts de set de la tarda, a la Sala d’Actes de la Cambra de la Propietat

En matèria de propietat urbana, poden ser molts els motius de conflicte entre propietaris, comunitaris o entre aquests i els usuaris d’habitatges, locals, despatxos, etc..

Introduirà la conferència el Secretari de la Cambra,  advocat i administrador de finques Joan Planas i Comerma.

La Ponència  serà a càrrec de la Mediadora i Advocada, Presidenta del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (CEMICAT), Sra. Anna Maria Velasco i Vega.

L’objecte de l’acte és fer difusió d’aquest marc força desconegut de la Mediació, per a la resolució dels conflictes que poden presentar-se i efectivament es presenten en l’àmbit de la propietat urbana.

En acabar hi  haurà un torn obert de paraules per als assistents.

La conferència és gratuïta i comptarà com a formació continuada pels mediadors del Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya.

Cal confirmar l’assistència abans del dia 15/1/2018, indicant nom i cognoms i telèfon de contacte i si l’interessat o interessada és o no mediador o mediadora, a l’adreça info@cambrapropietat.com

Aforament limitat

Però què és la mediació?

La mediació és  mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots, que -a temps-  evita la dilatació dels processos judicials, redueix la duresa del conflicte i minora el malestar de les persones afectades.

La mediació té una gran implantació a la majoria de països europeus i a d’altres, com ara Estats Units, Canadà o Argentina.

D’acord amb la Llei 15/2009, s’accedeix a la mediació a petició de les persones interessades o per indicació de l’autoritat judicial.

En definitiva,  és un recurs al servei del ciutadà que afavoreix una gestió constructiva del conflicte.

Les seves característiques són:

 • La voluntarietat
 • La confidencialitat
 • La imparcialitat
 • La neutralitat

Els avantatges poden ser:

 • Protagonisme de les parts
 • Major grau de compliment del “seu acord”
 • Propicia solucions constructives
 • Proporciona una major satisfacció envers el procés de gestió del conflicte
 • Ningú no se sent perdedor
 • Evita la confrontació destructiva
 • Té en compte els interessos i necessitats de tots
 • Propicia elements pedagògics
 • Facilita la comunicació i preserva la relació