Lloguers: Evolució Terrassa i Catalunya 2019 (novembre)

Els serveis de la Cambra han elaborat el mes de novembre de 2019,  aquest estudi sobre la situació dels lloguers a Terrassa amb una comparativa a la situació de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell, d’acord amb les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat al segon trimestre de 2019 (últim publicat).

L’evolució manté un caràcter d’estabilitat general a Catalunya, amb alguna tendència a l’estacanement i a baixar, per bé que a Terrassa es manté un increment més moderat, en ser una de les ciutats més grans de Catalunya amb els lloguers més baixos

L’evolució dels lloguers evidencia i ratifica que l’any 2019 marca el canvi de tendència respecte dels anys anteriors, que eren de forts increments generals a tot Catalunya.

Si des del 2014 al 2018 s’ha mantingut un clar increment del preu dels lloguers, durant el segon trimestre de 2019 la situació és d’estancament sinó de reducció de preu dels lloguers general a Catalunya, no encara a Terrassa i una disminució general en el nombre de contractes.

Així, pel que fa al segon trimestre de 2019 en relació al primer trimestre de 2019 segon trimestre de 2018 (quina comparativa conjunta enquadra millor la situació), els lloguers de mitjana a:

  • Terrassa, ha pujat  un 2’34 %, respecte del primer trimestre de 2019,  i un 10’28 % anual  respecte del segon trimestre de 2018, situant-se en 612 €/mes.
  • Barcelona, ha pujat en un 2’58 %, respecte del primer trimestre de 2019, tot i haver-se apujat un 5’74 % anual  respecte del segon trimestre de 2018, situant-se en 969 €/mes.
  • Rubí, ha baixat un 4’40 %, respecte del primer trimestre de 2019, tot i haver-se apujat un 19’08 % anual  respecte del segon trimestre de 2018, situant-se en 630 €/mes.
  • Sant Cugat, ha baixat un 4’31 %, respecte del primer trimestre de 2019, tot i haver-se apujat un 2’87 % anual  respecte del segon trimestre de 2018, situant-se en 1.087 €/mes.
  • Sabadell, ha pujat un 2’70 %, respecte del primer trimestre de 2019, i un 6’99 % anual  respecte del segon trimestre de 2018, situant-se en 667 €/mes.

La comparativa del lloguer mitjà durant el segon trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya, és la que resulta del següent quadre:

Pel que fa al nombre de contractes, Terrassa és la segona ciutat on se’n formalitzen més:

Així, durant aquest any 2019 els lloguers a Terrassa continuen mantenint-se força per sota de la mitjana de les ciutats de més de 70.000 habitants de Catalunya.

De les dades esmentades i del conjunt històric estudiat, pot predir-se que l’evolució que hi ha hagut en aquest segon trimestre molt possiblement es mantingui en la mateixa tendència baixista o estancada durant tot l’any 2019 i que la tendència sigui més baixista durant l’any 2020, tant pel que fa al preu dels lloguers com al nombre de contractes, per bé que Terrassa segueix mantenint un diferencial important de preu dels lloguers respecte de la mitjana de les ciutats de més de 70.000 habitants de Catalunya.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA LLOGUERS 2005-2019 (2T)