Lloguers: Evolució a Terrassa, Comarca i Catalunya avui

Aquest informe l’elaboren els serveis de la Cambra, per tal de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, que es comparen també amb la pròpia  de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

Emprem les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 31/3/2020 (és en base a les últimes dades publicades el 19/6/2020 per la Secretaria d’Habitatge, amb molt de retard).

Així, a 31/3/2020 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha pujat  un 4’38 % anual,  situant-se en 624,47 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 0’31%).
  • Barcelona, ha pujat un 3,82 % anual, situant-se en 980,48 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 1,52 %).
  • Sabadell, ha pujat un 4,06 % anual, situant-se en 675,35 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 1,41 %).
  • Sant Cugat, ha pujat 4,05 %, situant-se en 181,61 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 0,80 %).
  • Rubí, ha pujat un 0,87 % anual, situant-se en 664,668 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 5,09 %).

 

Pel que fa al número de contractes, en la variació interanual, aquest cau en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi, llevat de Sant Cugat on s’han incrementat en un 8,33 %, segons resulta del darrer quadre.

La comparativa del lloguer mitjà durant el primer trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és:

 

 

Així a Terrassa el lloguer mitjà és un 15’37 % inferior a la mitjana de Catalunya

Pel que fa al nombre de contractes, Terrassa segueix sent  la segona ciutat on se’n formalitzen més:

Continuen formalitzant-se menys contractes de lloguer (llevat de Sant Cugat).

Si en l’estudi anterior consideràvem la possibilitat d’una rebaixa del preu dels lloguers d’habitatges, el moment actual ens indica que hi ha una inseguretat econòmica, sous baixos i manca de confiança en el futur, que fa que l’esperat canvi de tendència de lloguer a compra d’habitatge, no es confirmi.

No podem predir quins resultats es donaran a 6 mesos vista, però al moment actual d’emetre aquest informe, els lloguers d’habitatges es mantenen i encara en alguns casos pugen.

Pel que fa al lloguer de locals comercials i oficines (no així en el sector de naus industrials), hi ha una incertesa total i una manca de demanda i un excés d’oferta, que es mantindran previsiblement en caiguda i que amb els efectes de les vendes de productes i serveis on line fan predir un futur obscur.

Gràficament l’evolució dels lloguers ha sigut:

A Terrassa,

A Rubí,

A Sant Cugat,

Al conjunt de Catalunya,