Lloguers: Evolució a Terrassa, Comarca i Catalunya octubre 2020

Si sempre és interessant recopilar informació i cercar conclusions, aquest informe té especial importància, doncs és amb dades oficials tancadesa 30 de juny de 2020, és a dir, a cavall de pandèmies i estats d’alarma.

En aquest sentit els recordem que poden accedir a la darrera normativa limitadora, restrictiva i “odiosa” jurídicament, que pels propietaris signifiquen el control de lloguers (premi aquí)  i també les rebaixes forçoses i forçades que suposa per als propietaris de locals amb activitats suspeses o restringides (premí aquí).

Recordem que aquest estudi l’elaborem els serveis de la Cambra, per tal de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, que es comparen també amb la pròpia  de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

Emprem les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 30/6/2020 (és en base a les últimes dades publicades el 13/10/2020 per la Secretaria d’Habitatge, amb molt de retard).

Així, a 30/6/2020 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha pujat  un 0,93 % anual,  situant-se en 618,04 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 1,03%).
  • Barcelona, ha baixat un 1.97 % anual, situant-se en 949,78 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 3,13 %).
  • Sabadell, ha pujat un 2,03 % anual, situant-se en 680,47 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 0,76 %).
  • Sant Cugat, ha pujat 3,91 %, situant-se en 129,02 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 4,45 %).
  • Rubí, ha pujat un 10,66 % anual, situant-se en 697,55 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat 4,95 %).

 

Pel que fa al número de contractes, en la variació interanual, aquest cau en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi segons resulta del darrer quadre.

La comparativa del lloguer mitjà durant el primer trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és:

 

Així a Terrassa el lloguer mitjà és un 14’45 % inferior a la mitjana de Catalunya

Pel que fa al nombre de contractes, Terrassa segueix sent  la segona ciutat, després  on se’n formalitzen més:

Continuen formalitzant-se menys contractes de lloguer arreu.

Si en l’estudi anterior consideràvem la possibilitat d’una rebaixa del preu dels lloguers d’habitatges, el moment actual ens indica que hi ha un desconcert degut a la inseguretat econòmica, sous baixos i manca de confiança en el futur, que fa que l’esperat canvi de tendència de lloguer a compra d’habitatge, no es confirmi.

No podem predir quins resultats es donaran a 6 mesos vista, però al moment actual d’emetre aquest informe, els lloguers d’habitatges es mantenen i encara en alguns casos pugen lleugerament.

En el marc dels locals, naus i oficines, tot és obert, amb una crisi oberta que depassa la pandèmia i afecta als sector de serveis, locals i naus (en un futur imprevisible i obscur).