Lloguers: Evolució a Terrassa, Comarca i Catalunya avui

Aquest informe l’elaboren els serveis de la Cambra, per tal de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, segons les dades publicades el 22/4/2020.

Comparem també la situació  de Terrassa, amb la de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

Emprem les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 31/12/2019, al final del quart trimestre de 2019 (és en base a les últimes dades publicades el 22/4/2020 per la Secretaria d’Habitatge, amb molt de retard).

Des del 2005 a 1/1/2020, els lloguers a Terrassa s’han incrementat de mitjana 115 €/mes. I si des del 2014 a finals de 2019 s’ha mantingut un clar i constant increment del preu dels lloguers, en aquest moment es troben al mateix import que el d’abans d’iniciar-se  la crisi immobiliària (2008), tant a Terrassa, Rubí i Sabadell. No així  a Sant Cugat on el 2018 van començar a canviar de tendència, encara que tímidament.

Pel que fa al número de contractes, la situació és inversa, cau en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi, llevat de Sant Cugat on s’han incrementat en un 16’44 %.

Així, a 31/12/2019 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha pujat  un 6,69 % anual,  situant-se en 626,42 €/mes (en el darrer trimestre va pujar només un 0’33%).

El lloguer anual de mitjana va ser de 615’08 €/mes.

  • Sant Cugat, ha pujat 4,08 %, situant-se en 172,19 €/mes (en el darrer trimestre va pujar un 3,02 %).

El lloguer anual de mitjana va ser de 1.134 €/mes,

  • Rubí, ha pujat un 8,52 % anual, situant-se en 700,28 €/mes (en el darrer trimestre va pujar un 2’96 %).

El lloguer anual de mitjana va ser de 666,68 €/mes.

I pel que fa a Barcelona i Sabadell:

  • Barcelona, ha pujat un 4,33 % anual, situant-se en 995,59 €/mes (en el darrer trimestre va pujar només un 1,01%).
  • Sabadell, ha pujat un 8’25 % anual, situant-se en 685,04 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 1,18 %).

 

La comparativa del lloguer mitjà durant el quart trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és:

Així a Terrassa el lloguer mitjà és un 16’57 % inferior a la mitjana de Catalunya

Pel que fa al nombre de contractes, Terrassa segueix sent  la segona ciutat on se’n formalitzen més:

Continuen formalitzant-se menys contractes de lloguer (llevat de Sant Cugat).

Considerem que a partir de la crisi sanitària i ara ja econòmica actual, els lloguers poden baixar possiblement en més d’un 10 %, aquest any, i pel que fa als lloguers de locals, naus, oficines, no hi ha dades que permetin comparables serioses, però sí que és esperable una davallada molt important, el tancament de molts locals comercials i aquesta tendència s’incrementarà també per efectes de les vendes comercials on line (amazon, sobretot).

Gràficament l’evolució dels lloguers ha sigut:

A Terrassa,

A Rubí,

A Sant Cugat,

Al conjunt de Catalunya,