Lloguers: Evolució a Terrassa, Comarca i Catalunya 2005-2021

El serveis d’estudis de la Cambra us ofereix aquest informe amb dades ja tancades a 31/3/2021, tenint present possibles incidències en els preus de lloguer, tant de la pandèmia, estat d’alarma i llei de contenció de lloguers (aquesta cada vegada tindrà més incidència a la baixa forçada legalment de lloguers).

A més de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, la comparem a la de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

Emprem les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat a 31/3/2021 (és en base a les últimes dades publicades per la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, amb quasi 3 mesos de retard).

Així, a 31/3/2021 i en relació a la variació interanual, la situació dels lloguers ha sigut la següent:

  • Terrassa, ha baixat un 7,81 % anual,  situant-se en 575,69 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 4,69%).
  • Barcelona, ha baixat un 7,66 % anual, situant-se en 905,39 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 3,59 %).
  • Sabadell, ha baixat un 0,90 % anual, situant-se en 669,27 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat un 0,01 %).
  • Sant Cugat, ha baixat 2,63 %, situant-se en 150,50 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 2,70 %).
  • Rubí, ha baixat un 3,22 % anual,  situant-se en 643,29 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 6,64%).

La comparativa del lloguer mitjà durant el primer trimestre de 2021 a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és:

 

 

Pel que fa al número de contractes, en la variació trimestral del primer trimestre de 2021 en relació al de 2020, s’incrementa en totes les poblacions objecte d’aquesta anàlisi (llevat  Rubí).  Terrassa és la segona ciutat on se’n formalitzen més:

 

De cara a analitzar les dades, les de tancament del segon trimestre comparant amb les del 2020m incorporaran dues variables que incidiran encara més en la contractació:

La pandèmia i la llei de control de lloguers.

 

Finalment, podem dir que la desocupació de locals comercials que anunciàvem en l’informe anterior, desgraciadament és i serà molt important (en redactar aquest informe, el Plenari municipal de l’Ajuntament de Terrassa celebrat el 28/5/2021, va aprovar facilitar treure limitacions d’usos en locals comercials i facilitar la conversió de locals en planta baixa en habitatges, complint, òbviament les normes relatives a habitabilitat).

La pandèmia i el comerç electrònic han fet i faran més estralls

L’evolució gràfica per ciutats de 2005 a 2021, és la següent:

En conjunt:

A Terrassa:

A Rubí:

A Sant Cugat: