Cambres i Banc de Sabadell: Donar crèdit a les Comunitats per a rehabilitar

       

Quan una comunitat de propietaris decideix fer obres de rehabilitació de certa importància, sovint té dificultats a l’hora d’organitzar-ne el finançament.

Per ajudar a solucionar aquesta dificultat, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya ha signat un conveni amb el Banc de Sabadell que permet a les comunitats dels socis de la Cambra sol·licitar un crèdit sense que sigui imprescindible l’aval solidari de tots els propietaris.

El conveni forma part dels objectius de les Cambres i el seu  Consell General per ajudar a resoldre aquests temes tant importants en el dia a dia de les Comunitats i dels socis i es signà  l’11 de març del 2016. Amb ell es facilita l’accés a finançament a les comunitats de propietaris que desitgen un crèdit per afrontar inversions destinades a la conservació, millora o regeneració dels edificis.

Les condicions financeres del préstec són:

  1. El termini màxim del crèdit és de 5 anys.
  2.  Les quotes són fixes durant tota la vida del préstec, i amb un tipus d’interès del 7%, i
  3. El titular del préstec és la comunitat, per la qual cosa no interfereix amb el finançament dels propietaris a títol personal.

 

 Els principals avantatges són:

  1. Possibilitat d’iniciar les obres sense estar condicionat per les derrames,
  2. Tots els propietaris paguen al mateix ritme, i
  3. Els propietaris no han d’avançar el cobrament de les subvencions. 

 

Finalment, els requisits per accedir a aquest finançament són:

  1. L’acord de fer les obres, la inversió que suposa i la sol·licitud del préstec bancari han d’estar aprovats en acta de la junta de propietaris sense que s’hagi rebut, en període d’impugnació, cap reclamació ni impugnació dels acords;
  2. Cedir el dret a cobrament de les quotes comunitàries al Banc de Sabadell;
  3. Pignorar, si fes falta, la possible subvenció, i
  4. Designar com a beneficiari de l’assegurança de protecció de la comunitat el Banc de Sabadell. 

 

Per a les Cambres es considera que finançar la inversió en rehabilitació mitjançant un crèdit és especialment interessant per a les Comunitats o socis propietaris,  quan s’acumulen obres importants d’infraestructura amb d’altres de millora, en què a més es pot preveure o no un calendari d’actuació de diversos exercicis.