Ajuntament i Cambra: La recerca de solucions per a les plusvàlues municipals

En la recepció que ha tingut l’Alcalde de Terrassa amb el President de la Cambra (15/6/2017), el president de la Cambra ha exposat les funcions que realitza la Cambra i l’abast dels serveis que es presten a propietaris i Comunitats de propietaris.

Així mateix, s’han tractat dues qüestions de les que més preocupen als propietaris, com són la devolució als propietaris que han pagat en els darrers quatre anys l’impost de plusvàlua municipal, malgrat haver tingut pèrdues (tècnicament impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana), així com evitar que hagin de pagar en transmissions futures (vendes, herències, etc), quan  estiguin en la mateixa situació de pèrdua patrimonial.

Al mateix dia de la reunió es publicà la sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017 (BOE 15/6/2017), que anul·la l’impost per a aquests cassos (no per a la resta), s’ha plantejat per la Cambra -i també és voluntat de l’Ajuntament- d’arbitrar alguns mecanismes que puguin rescabalar als contribuents que es trobin en aquesta situació, evitant la necessitat d’interposar plets contra l’Ajuntament, i per tant, no haver de sotmetre als ciutadans que han pagat a situacions de litigiositat.

Si vol accedir a la sentència premi aquí

La Cambra proposa facilitar la tasca d’anàlisi prèvia i estudi dels supostos que puguin plantejar-se, per tal que després els òrgans corresponents de l’administració municipal ho controlin i aprovin, en llur cas.

Aquests mecanismes s’estudiaran per part de l’Ajuntament per veure la possibilitat legal de la seva implantació.

Altrament, s’ha tractat també de la Revisió cadastral. El mateix dia, 15/6/2017, es publicava l’Anunci d’exposició pública o audiència de la Ponència de Valors que ha de regir la Revisió i amb quines normes s’aplicaran els nous valors cadastrals.

La Gerència del Cadastre ja preveu un increment mig del 18’28 %, que s’aplicarà gradualment.

La Cambra ha exposat que posarà al servei dels propietaris la corresponent informació i facilitarà les seves instal·lacions per a la realització d’actes d’exposició de la Revisió.

El dia 27/6/2017, la Cambra ha presentat al·legacions en el tràmit d’audiència prèvia demanant que es publiqui l’estudi de mercat que no era accesible en aquest tràmit, alhora que ha posat de manifest diverses qüestions que considera errònies.

A la reunió hi han assistit, l’Alcalde de la ciutat, Sr. Jordi Ballart, el President de la Cambra, Sr. Miquel Font, el Tinent d’Alcalde Sr. Alfredo Vega i el Secretari de la Cambra Sr. Joan Planas.