IRPF 2018: Novetats

 

La fi de la tributació per les prestacions de maternitat i paternitat, la reducció de quota per a rendes baixes o les majors deduccions per a la inversió en noves empreses, famílies nombroses o despeses de guarderia figuren entre les novetats de la campanya de la Renda 2018 que arrenca el 2 d’abril.

La major part d’aquests canvis procedeixen de la Llei de Pressupostos de 2018, encara que l’exempció de tributació dels permisos de maternitat i paternitat es va produir per una sentència judicial, segons apunten l’Agència Tributària i els assessors fiscals de Aedaf i REAF.

Aquestes són algunes de les novetats en la campanya de 2018:

  • Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos pagadors inferiors a 12.643 euros no estan obligats a declarar. Encara que el nou llindar és de 14.000 euros anuals, en l’exercici 2018 només aplica des del 5 de juliol, per la qual cosa queda en 12.643 euros. No obstant això, aquests contribuents hauran de presentar declaració si volen rebre una eventual devolució. El llindar per als qui cobrin les seves retribucions del treball d’un solo pagador es manté en 22.000 euros anuals.
  • Els contribuents amb rendes inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d’una reducció de la seva quota. Segons els Pressupostos de 2018, aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als qui ingressen menys de 13.115 euros i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als qui guanyen entre 13.115 i 16.825 euros, si bé en aquest exercici la reducció només té efecte a partir del 5 de juliol de 2018, per la qual cosa la quantitat final es veurà reduïda en funció d’una sèrie d’ajustos.
  • Els ingressos corresponents a les prestacions de maternitat i paternitat cobrats en 2018 estan exempts del pagament d’IRPF.
  • La deducció per maternitat s’incrementa en 1.000 euros anuals -addicionals als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor- quan el contribuent sufragui despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats.
  • Els contribuents que inverteixin en empreses de nova creació podran deduir-se un 30% dels imports, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros (fins ara era el 20% de l’import amb una base de 50.000 euros).
  • Les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla gaudeixen d’una deducció del 60% (fins ara era del 50%).
  • S’incrementa la deducció per família nombrosa. L’augment és de 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial, però en l’exercici 2018 només aplica d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 250 euros.
  • S’estableix una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec. Els Pressupostos estableixen una deducció de 1.200 euros anuals (100 euros al mes), que en 2018 només s’aplicarà en els mesos d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 500 euros.
  • S’estableix una deducció per als contribuents que tinguin a la resta de la unitat familiar en un altre Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, de manera que la quota s’equipari a la que tindrien si tots residissin a Espanya.
  • Desapareix la possibilitat de sol·licitar la “pre-declaració” de la renda en paper, encara que el contribuent podrà imprimir la vista prèvia del seu esborrany si vol comprovar-lo en paper.