Lloguers: Evolució Terrassa i Catalunya 2019

Els serveis de la Cambra han elaborat aquest estudi sobre la situació dels lloguers a Terrassa amb una comparativa a la situació de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell, d’acord amb les dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tancat al primer trimestre de 2019.

L’evolució dels lloguers posa en evidència que l’any 2019 suposa un canvi de tendència respecte dels anys anteriors i a Terrassa es situa en 598 €/mes.

Si des del 2014 al 2018 s’ha mantingut un clar increment del preu dels lloguers, durant el primer trimestre de 2019 la situació és de reducció dels lloguers i una disminució en el nombre de contractes.

Pel que fa al primer trimestre de 2019 en relació al primer trimestre de 2018, els lloguers de mitjana a:

 • Terrassa, ha pujat  un 1’90 %, situant-se en 598’28 €/mes.
 • Barcelona, ha baixat en un 1’03 %, situant-se en 944’43 €/mes
 • Rubí, ha pujat un 2’11 %, situant-se en 658’93 €/mes.
 • Sant Cugat, ha pujat un 0’84 %, situant-se en 1.135’60 €/mes.
 • Sabadell, ha pujat un 2’61 %, situant-se en 649’03 €/mes.

La comparativa del lloguer mitjà durant el primer trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya

 

Així també el 2019 els lloguers a Terrassa continuen mantenint-se força per sota de la mitjana de les ciutats de més de 70.000 habitants de Catalunya, com succeí al 2018, en que Terrassa,  de mitjana, va tenir un preu mitjà de lloguer de 560’85 €/mes, és a dir, un 24’52 % inferior a la mitjana de Catalunya que va ser de 698’36 €/mes. I respecte de Barcelona, era inferior en un 65’74 %; respecte de Rubí ho era en un 12’42 %; respecte de Sabadell, en un 12’78 %; i, finalment, respecte de Sant Cugat del Vallès en un 104’74 %.

Pel que fa al nombre de contractes, Terrassa és la segona ciutat de Catalunya on se’n formalitzen més.

De les dades esmentades i del conjunt històric estudiat, pot predir-se que l’evolució que hi ha hagut en aquest primer trimestre molt possiblement es mantingui durant tot l’any 2019 i també durant l’any 2020, tant pel que fa al preu dels lloguers com al nombre de contractes, per bé que Terrassa segueix mantenint un diferencial important de preu dels lloguers respecte de la mitjana de les ciutats de més de 70.000 habitants de Catalunya.

 

______________________________________________________________________________

EVOLUCIÓ HISTÒRICA ANTERIOR: DE 2005 A 2018

______________________________________________________________________________

Amb els gràfics següents pot veure’s l’evolució dels lloguers a Terrassa, Rubí i Sant Cugat, amb dades actualitzades de 2005 a 2018 (informe tancat a 8/4/2019).

 • Terrassa: Lloguer mitjà a 2018 – 560’85 €/mes
  • Increment anual a 2018 – 6’68 %
 • Rubí: Lloguer mitjà a 2018 – 630’48 €/mes
  • Increment anual a 2018 – 8’28 %
 • Sant Cugat: Lloguer mitjà a 2018 – 1.149’55 €/mes
  • Increment anual a 2018 – 4’90 %

Del 2006 al 2018, els lloguers han pujat un 2’56 % a Terrassa

A Terrassa els preus han pujat més els darrers anys, pel fet que ha Barcelona han esgotat l’oferta i els preus han tocat sostre, com també ha passat a Sant Cugat.

A Terrassa, tant pel que fa a lloguers com a preus de compra, l’expulsió de població per l’excés d’increment de preus de lloguer i compra o venda a Barcelona i Sant Cugat, suposa un increment de demanda que ha implicat un increment de preus.

Rubí, que fa anys que té congelades les possibilitats de construir habitatges per manca de planejament urbanístic, derivat de la manca de consens polític per a aprovar-lo durant molts anys, ha patit una manca d’oferta i –amb una demanda constant- ha meritat uns preus de lloguer que són un 12’42 % superiors als de Terrassa.

A Terrassa l’existència fins a finals de 2016 d’oferta més o menys suficient, va implicar el manteniment preus i a partir de 2017 fins avui, una acceleració i increment.

A criteri de la Cambra, pel que fa als lloguers, en termes generals durant el 2019 simplement es mantindran amb tendència a la baixa, que podria seguir en la mateixa tònica per a l’any 2020.

És important tenir present que els sous no han crescut, ni molt menys, en proporció als lloguers i preus de compra, per la qual cosa, no poden incrementar-se més.

També cal considerar que des de gener de 2005 a desembre de 2018, l’IPC va pujar un 28%

Però, si tenim present que els sous de la gent són els mateixos es treballi a Barcelona, Sant Cugat o Terrassa, hi ha un diferencial de costos que fa atractiva Terrassa per a viure –a banda de la major qualitat de vida que s’ofereix a Terrassa tant respecte de Barcelona com de Sant Cugat pel seu comerç i activitats cívico-culturals- per sobre de Barcelona o Sant Cugat.

Apuntar també, que les persones “expulsades” de Barcelona per preu, si treballen fora de Terrassa, han d’assumir uns costos de transport importants.

Recordi que ja NO és obligatori fer constar l’índex de preus de lloguer i que el pot trobar prement aquí

Pot informar-se sobre les novetats actuals de la llei de lloguers prement aquest enllaç.