Índex de preus de lloguer

 

A tots els contractes de lloguer d’habitatge JA NO ÉS  obligatori i imprescindible, que figuri l’índex de referència del preu del lloguer aplicable a l’habitatge que és objecte de contractació, a més de la resta de dades que reculli la legislació civil.

Ara bé, sí ho serà, si es convalida el Decret-Llei 9/2019, de 21 de maig (DOGC 23/5/2019),   i posteriorment ho acorda el Departament corresponent de la Generalitat

Fem aquest aclariment, doncs des del 8/3 fins el 8/4 de 2019,  aquest índex era obligatori i  també que constés a les ofertes o comercialitzacions d’habitatgfes en lloguer, i la seva omissió és falta lleu per manca d’informació.

Així ho establí el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, que estableix les noves “Mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge”, en el seu article 4, PERÒ EL DECRET-LLEI VA DECAURE EN NO SER CONVALIDAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN HAVER-SE RETIRAT PER PREVISIBLE DE MANCA DE MAJORIA QUE HO APROVÉS.

Amb tot, recordem que l’índex, que es determina en €/m2, no significa un límit en la contractació, un límit en el preu del lloguer, però si pot tenir conseqüències en ordre a la impossibilitat d’obtenció d’ajuts a l’habitatge (si es lloga per un preu superior a l’índex) o de bonificacions o reduccions d’impostos (com l’IBI), que encara s’han de determinar.

Per trobar aquest índex de referència, podeu premer aquest enllaç

A la Cambra ja ho vam incorporar i retirar de les ofertes de lloguers així com també als contractes de lloguer d’habitatge, davant la manca de convalidació del Decret-llei.

Recordeu que la Cambra és l’administrador de confiança