Estafes en fiances, lloguers i Comunitats

 

Les persones o Comunitats que puguin trobar-se afectades per alguna pressumpte estafa, apropiació indeguda o abús de confiança per part d’agències o professionals immobiliaris, respecte de dipòsits de fiannes, lloguers o fons de Comunitat, poden dirigir-se a la Cambra per tal d’assessorar-se sobre com procedir i intentar rescabalar-se dels perjudicis soferts.

Si es tracta de fiances, la Cambra els pot confirmar si consta o no feta la fiança, és a dir, si es va dipositar o no (si té el contracte de lloguer, porti’l i facilitarà la recerca).

 

Per tal de donar compliment a la  normativa sobre protecció de dades i  la seguretat jurídica de tothom, cal que les persones que vulguin la confirmació acreditin ser el propietari o el llogater,  amb el seu DNI i el contracte de lloguer.

Sense aquest requisit no es pot facilitar informació.

En el cas d’apropiació de fiances, serà convenient que els afectats presentin la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra.

  •  Si es tracta de lloguers, val la pena tenir la darrera liquidació que hagi realitzat el professsional al propietari, així com el contracte de lloguer i documents que acreditin la relació de serveis entre el propietari i el professional.
  •   Si es tracta de Comunitats,  és convenient tenir la última liquidació realitzada pel professional, així com llibre d’actes i últim pressupost de la Comunitat. S’ha de tenir present que, en primer terme, qui haurà d’intervenir és el President de la Comunitat.
  • Si no es disposa de la documentació perque el professional la reté i no la vol entregar o té les oficines tancades, vingui també a la Cambra i li informarem de com ha d’actuar.

Si es considera finalment que cal fer una reclamació civil al professional, possiblement farà falta més documentació.

Recordi que la Cambra és l’administrador de confiança, tant pel que fa a lloguers com a Comunitat.