Estafes en fiances, lloguers i Comunitats

Les persones o Comunitats que puguin trobar-se afectades per alguna pressumpte estafa, apropiació indeguda o abús de confiança per part de professionals immobiliaris respecte de dipòstis de fiança, lloguers o, en algun cas, fons de comunitats de propietaris, poden dirigir-se a la Cambra per a assessorar-se.

Si es tracta de fiances de les que, pressumptament, el professional s’hagi apropiat, la Cambra de la propietat els pot confirmar si consta feta o no la fiança, és a dir, si es va dipositar o no.

Per tal de donar compliment a la  normativa sobre protecció de dades i seguretat jurídica, cal que les persones que vulguin la confirmació acreditin ser el propietari o el llogater o inquilí, amb el seu DNI i el contracte de lloguer.

Sense aquest requisit no es pot donar informació.

En el cas d’apropiació de fiances, serà convenient que  els afectats presentin la corresponent denúncia al Mossos d’Esquadra, que ja tenen coneixement d’alguns d’aquests fets.

  •  Si es tracta de lloguers, val la pena tenir la darrera liquidació que hagi realitzat el professsional al propietari, així com el contracte de lloguer i documents que acreditin la relació de serveis entre el propietari i el professional.
  •   Si es tracta de Comunitats,  és convenient tenir la última liquidació realitzada pel professional, així com llibre d’actes i últim pressupost de la Comunitat. S’ha de tenir present que, en primer terme, qui haurà d’intervenir és el President de la Comunitat.
  • Si no es disposa de la documentació perque el professional la reté i no la vol entregar o té les oficines tancades, vingui també a la Cambra i li informarem de com ha d’actuar.

Si es fa una reclamació civil al professional, es necessitarà més documentació.

Recordi que la Cambra és l’administrador de confiança (tant per a lloguers com per a Comunitats).