Conveni per les Comunitats entre la Cambra i el Col·legi d’Advocats

          

El dia 10 de novembre de 2015, la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca  i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa han signat un Conveni de Col·laboració, firmant en representació de la Cambra el seu President Sr. Miquel Font Roca i en representació del Col·legi el seu Degà Sr. Ignasi Puig Ventalló.

L’objecte del Conveni és incrementar la col·laboració entre les dues entitats, de cara  a la major difusió entre els seus membres –propietaris, comunitats de propietaris i advocats- dels serveis que presta cadascuna de les dues entitats en l’àmbit de la propietat urbana. S’hi fa especial incidència pel que fa a les Comunitats de  propietaris i persones que les composen, de cara al seu millor assessorament jurídic i facilitar la seva organització i funcionament.

Així, les Comunitats de propietaris, que fruit d’haver estat assistides jurídicament per advocats membres de l’ICATER, interessin els serveis del departament d’administració de Comunitats de la Cambra, aquesta entitat els aplicarà una carència d’un any en el pagament de despeses d’afiliació.

 Les dues entitats també es comprometen a dissenyar i organitzar conjuntament sessions informatives per ajudar les Comunitats en la seva organització i, en llur cas, de dotar-se d’Estatuts o reglaments de règim interior que millorin el seu funcionament.

En el decurs de l’acte, la Cambra ha fet entrega a l’ICATER, per a l’ús dels seus membres a través del seu servei de biblioteca, de dotze exemplars de la novíssima i recentment editada “GUIA DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS DE CATALUNYA” pel Consell General de Cambres de la propietat urbana de Catalunya, amb una gran participació de la nostra Cambra de Terrassa.