Conveni de Mediació amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa han signat (8/6/2017) un acord per donar a conèixer a la societat la mediació per a la resolució de conflictes, especialment en l’àmbit de la contractació i de les Comunitat de propietaris que gestiona la Cambra de la Propietat.

L’acord vol informar als socis de la Cambra i als membres de les Comunitats de propietaris, de l’existència de la mediació per la resolució extrajudicial dels conflictes que s’originen en l’àmbit de les relacions contractuals, tant si versen sobre els lloguers,  com dins de les comunitats,  abans de començar qualsevol procediment judicial.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa té constituït, dins de la seva estructura i des de l’any 2000, el seu Centre de Mediació, anomenat CEMICAT, que porta a terme procediments de mediació com a sistema de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial, basat en la voluntarietat de les partLa mediació és un sistema diferent de la conciliació, la negociació o l’arbitratge, i una eina molt recomanable per a resoldre els conflictes de qualsevol àmbit que la Cambra considera que s’ha de potenciar, tant en les relacions de les comunitats de propietaris, com en les de veïnatge, com també en les derivades de contractes de lloguer.

La Cambra de la Propietat ha participat sempre de tots els mitjans de resolució extrajudicial dels conflictes, en la mesura que sigui possible i acceptat per les parts.

Ambdues institucions estan molt sensibilitzades en el tema de mediació, per la qual cosa volen coordinar els seus esforços per donar a conèixer  a la societat en general  els avantatges del procediment de mediació per a la resolució de conflictes i, en especial, dins de l’àmbit propi de les relacions contractuals gestionades per la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca.

L’acord l’han signat el president de la Cambra de la Propietat Urbana, Miquel Font Roca, i el del Col·legi d’Advocats, Ignasi Puig Ventalló.