Conveni de Fiances entre l’Institut Català del Sòl i la Cambra

S’ha signat el nou Conveni entre l’Institut Català del Sòl i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca, així com també els respectius convenis amb la resta de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

Amb aquesta signatura seguirà sent la nostra Cambra la única entitat col·laboradora amb l’Incasòl en tota la demarcació de la Cambra.

Es ratifica la bona gestió realitzada fins a l’actualitat i la confiança de l’Incasòl en la Cambra, per a l’enregistrament i dipòsit de les fiances de contractes d’arrendament.

La firma del Conveni es va realitzar, junt amb les altres Cambres de la propietat urbana de Catalunya a la seu de l’Incasòl el dia 20 de desembre de 2017, per una vigència de 4 anys.

Per l’Incasòl va signar el Conveni el seu Director, senyor Damià Calvet; per la Cambra ho va fer el President, senyor Miquel Font Roca.