Borsa immobiliària
Avantatges del soci
Administració de lloguers
Administració de Comunitats

IRPF 2017 i frau lloguers

El dia 4 d'abril de 2018 comença la campanya de la Renda 2017. L'Agència…

Inspecció Tècnica d'Edificis

La Generalitat està enviant els requeriments per passar l'ITE. La…

Els lloguers avui

La  Cambra presenta les conclusions pràctiques de l'estudi…

Advocats de la Cambra

Els advocats de la Cambra són a disposició dels socis, sòcies…

Horari de la Cambra

Any 2018 Horari normal d'atenció al públic: Central:…

IPC 1'07% lloguers/avui

1'21 %  És l'últim publicat (13/04/2018)  pel  període…

La Guia en un Clic

  Clica la imatge de la Guia i l'Índex i et…

Impost a contractes de lloguer 0'5%

El tipus d'aquest impost és el 0'5 % al 2018 Ho pot pagar des…

La Cambra contra el cobrament de la plusvàlua

La CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE TERRASSA I COMARCA, demana…

Reclamar la plusvàlua als Ajuntaments

L'Ajuntament no pot cobrar plusvàlua per immobles devaluats,…

Reclamar el lloguer impagat

Tot propietari vol que el llogater li pagui i la morositat li…

Assegurança de lloguers, llar i Comunitats

A través de la Cambra pots accedir a les assegurances de la…

Documentació necessària per vendre un habitatge

Si està pensant en vendre el seu habitatge, a la Cambra en podrà…

Promoció per a Comunitats

Promoció per a Comunitats: Regalem el tauler d'anuncis i…

ITE: Certificat d'aptitud per vendre un pis

Els adquirents d'un habitatge tenen dret a rebre del…

Certificació energètica i multes

  La Cambra li ofereix el Servei de Certificació Energètica. L'etiqueta…

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document expedit…

Fiança del lloguer: Dipòsit i retorn

Per indicació expressa de l’Institut Català del Sòl,…

Tornar la fiança al llogater?

       La devolució de la fiança al llogater és una…

Conveni de Fiances entre l'Institut Català del Sòl i la Cambra

S'ha signat el nou Conveni entre l'Institut Català del…

Reclamar per hipoteques amb clàusula sòl a la Cambra

De la normativa espanyola per a la reclamació dels imports…

Clàusules hipotecàries abusives més comunes

Cambres de la propietat, organitzacions de consumidors i d'altres…

Índex de lloguers a Terrassa i Comarca

L’Índex de preus de lloguer de Catalunya, un indicador públic…

Estafes en fiances, lloguers i Comunitats

Les persones o Comunitats que puguin trobar-se afectades…